Certifikáty a referencie

Úvod Certifikáty a referencie

Sme držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré nás oprávňuje:

 

- vypracovávať a aktualizovať plány ochrany obyvateľstva,

 

- vypracovávať a aktualizovať plány ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

 

- relizovať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

 

 

 

Copyright 2012 - 2019 © civilnaochrana.sk